Doğa Dostu Yenilenebilir Enerji

Korunmaya Adanmış Sürdürülebilir Yaşam

Daha Temiz Bir Dünya Hareketi

Sürdürülebilir, Yenilenebilir Enerji

Daha Yeşil Bir Gelecek İçin... "Yarının Enerjisi"

Amacımız, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakma çabalarına katkı sağlamanın yanı sıra, sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın ve etkin kullanımına destek olmaktır.
Bu kapsamda Best Brands Enerji olarak Türkiye ve Avrupa’da yeni tesis yatırımları ve satın almaları ile büyümeye devam ediyoruz.

Önlenen Karbon (M.Ton)

126

CO2

Aktif Enerji Santrali

6

Yıllık Elektrik Üretimi

84

Mkwh

Kurtarılan Ağaç (Yıllık)

331

.000

Kullandığımız teknoloji altyapısı ve arge yatırımlarımızla sürdürülebilir bir hayat için çalışıyoruz.

Karbon Salınımın Azaltılması
90%
Ormanların ve Çevrenin Korunması
77%
Küresel iklim değişikliğiyle mücadele
85%
YARININ GELECEĞİNE, YARININ ENERJİSİ

Türkiye'nin Dört Bir Yanına Dağılmış Doğa Dostu, Yenilenebilir Enerji Yatırımlarımız